Cena zlata

AKTUÁLNÍ KURZ ZLATA ZDE:

Jak je to s ryzostí zlata:

Cena zlata je důležitým tématem, které investory i ekonomy zajímá již po staletí. V minulosti byla cena zlata relativně stabilní a pohybovala se v určitém rozmezí. V posledních letech však cena zlata značně kolísá v důsledku různých faktorů, včetně globální ekonomické situace, politické nestability a změn v poptávce a nabídce.

Stanovení ceny zlata na LBMA (London Bullion Market Association) je klíčovým aspektem globálního trhu se zlatem. LBMA stanovuje mezinárodní referenční cenu zlata, kterou používají obchodníci, těžaři a investoři po celém světě. Na procesu určování ceny na LBMA se podílí několik významných bank a finančních institucí, které obchodují mezi sebou a se svými klienty, aby určily tržní cenu zlata. Tyto obchody probíhají prostřednictvím elektronických platforem a telefonních sítí a týkají se velkého množství zlatých slitků, obvykle ve formě 400uncových prutů.

Cena zlata LBMA se určuje dvakrát denně, v 10:30 a v 15:00 londýnského času. Během procesu stanovování ceny mohou účastníci trhu podávat nákupní nebo prodejní příkazy a cena se určuje porovnáním nejvyšších nákupních příkazů s nejnižšími prodejními příkazy. Tento proces je znám jako "rovnováha nákupu a prodeje" nebo metoda "aukce". Cenu, která je určena tímto procesem, používají obchodníci a investoři na celém světě jako referenční bod pro cenu zlata. Celkově lze říci, že proces určování ceny na LBMA je důležitou součástí trhu se zlatem a hraje významnou roli při utváření světové ekonomiky.

Náš automatický systém sleduje cenu zlata 24/7 a každých 5 minut ji automaticky aktualizuje u každého produktu. Díky tomu Vám nehrozí náhlá změna kurzu či ceny při nákupu.

Cena zlata za 10 let Cena zlata za 1 rok
Cena zlata průměrně meziročně vstoupá o 10%. Tato hodnota samozřejmě stále kolísá a jeho směr je velmi těžké odhadnout.

Před několika lety byla cena zlata na nejvyšší úrovni za poslední desetiletí, protože mnoho investorů se v době globální finanční krize vrhlo na nákup zlata jako bezpečného přístavu. Cena zlata byla na svém vrcholu v září 2011, kdy dosáhla více než 1 900 USD za unci. V té době byla světová ekonomika v chaosu a investoři se obávali nestability tradičních finančních trhů. To vedlo k výraznému zvýšení poptávky po zlatě, což způsobilo rychlý růst ceny.

V následujících letech však cena zlata výrazně klesla, protože světová ekonomika se stabilizovala a investoři získali větší důvěru v tradiční finanční trhy. Do konce roku 2015 cena zlata klesla na přibližně 1 060 USD za unci, což byl výrazný pokles oproti jejímu vrcholu před několika lety.

V posledních dvou letech cenu zlata ovlivňovalo několik faktorů. Jedním z nejvýznamnějších faktorů byla probíhající pandemie COVID-19, která měla značný dopad na světovou ekonomiku. Vzhledem k tomu, že se pandemie do nedávna stále šířila, mnoho investorů se obrátilo ke zlatu jako k bezpečné investici, což způsobilo, že cena zlata opět vzrostla.

Dalším faktorem, který v posledních dvou letech ovlivnil cenu zlata, bylo geopolitické napětí mezi hlavními světovými mocnostmi. Probíhající obchodní válka mezi Spojenými státy a Čínou a napětí mezi Spojenými státy a Íránem přispěly ke zvýšení nejistoty ve světové ekonomice, což zvýšilo poptávku po zlatě.

Cena byla ovšem ovlivněna i právě probíhající válkou na Ukrajině. Ruská federace je jedním z největších vývozců zlata na světě a jeho zásoby nelze podceňovat.

Závěrem lze říci, že cena zlata je složité a mnohostranné téma, které je ovlivňováno celou řadou faktorů. Přestože cena zlata v minulosti výrazně kolísala, zůstává pro mnoho lidí na celém světě důležitou investicí. Při pohledu do budoucnosti je pravděpodobné, že cena zlata bude i nadále ovlivňována globálními ekonomickými podmínkami, geopolitickým napětím a změnami v poptávce a nabídce.